Tag: HTTPS

Security
Google ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກ “Secure” ອອກຈາກເວັບໄຊ HTTPS

Google ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກ “Secure” ອອກຈາກເວັບໄຊ HTTPS

Google ອອກມາປະກາດວ່າ  ກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກຄໍາວ່າ “Secure” ອອກຈາກທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ URL Address Bar ຂອງ Chrome ເວີຊັນ 69

Server
ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເຮົາຄວນປ່ຽນຈາກ HTTP ໃຫ້ເປັນ HTTPS ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ່ານ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນ Form ຕ່າງໆຜ່ານ http ມັກຈະຖືກດັກຟັງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່ານ https ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການດັກຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ (ຫຼື ຢາກຂື້ນ) ແລະ ຜົນດີທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄື:

News
Mozilla ເຜີຍເວັບໄຊຊວນຫຼາຍໃຊ້ HTTPS ແລ້ວ

Mozilla ເຜີຍເວັບໄຊຊວນຫຼາຍໃຊ້ HTTPS ແລ້ວ

Mozilla ເຜີຍເວັບໄຊຊວນຫຼາຍໃຊ້ HTTPS ແລ້ວ Mozilla ໄດ້ເປີດເຜີຍສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ Mozilla Firefox ໃນວັນທີ່ 30 ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມາ ມີການໃຊ້ງານເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານ HTTPS ແລ້ວຮອດ 50.1%.