Tag: HTTP

Security
ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ  reCAPTCHA

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ reCAPTCHA

ບັນຫາທີ່ສາມາດລັດຜ່ານ reCAPTCHA ໂດຍ HTTP Parameter Pollution

Security
Google ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກ “Secure” ອອກຈາກເວັບໄຊ HTTPS

Google ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກ “Secure” ອອກຈາກເວັບໄຊ HTTPS

Google ອອກມາປະກາດວ່າ  ກຽມທີ່ຈະລຶບສັນຍາລັກຄໍາວ່າ “Secure” ອອກຈາກທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ URL Address Bar ຂອງ Chrome ເວີຊັນ 69

News
Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊແບບ HTTP

Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊແບບ HTTP

Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP Browser Chrome ຂອງ Google ປະກາດນະໂຍບາຍການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເມືອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP