Tag: Google

Security
ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ  reCAPTCHA

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ reCAPTCHA

ບັນຫາທີ່ສາມາດລັດຜ່ານ reCAPTCHA ໂດຍ HTTP Parameter Pollution

News
Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊແບບ HTTP

Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊແບບ HTTP

Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP Browser Chrome ຂອງ Google ປະກາດນະໂຍບາຍການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເມືອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP

News
Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດ Gmail ເປັນ 50MB

Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດ Gmail ເປັນ 50MB

Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດໃນ Gmail ເປັນ 50MB ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Gmail ເພາະຕອນນີ້ສະດວກຂືນອີກຕຶ່ມ ທາງ Googleປະກາດໃຫ້ໃຊ້ງານ Attachment ຂະໜາດໃຫຍ່ສູງສຸດ 50MB ໄດ້ແລ້ວ ຈາກແຕ່ກ່ອນເຄີຍໃຊ້ໄດ້ແຕ່ 25MB ເທົ່ານັ້ນ