CRM ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ CRM ມີຫຍັງແດ່

ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບ CRM ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະສົງໃສ ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບົບນີ້ມາຝາກ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຊື່ເຕັມຂອງລະບົບ CRM ຫຼື CRM ເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງ Customer Relationship Management ຫລື ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກັບທຸລະກິດໃນຍຸກນີ້, ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ CRM ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ຕ້ອງເວົ້າວ່າລະບົບ CRM ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງກັບຊອບແວ, ເພື່ອພັດທະນາເປັນລະບົບເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາຫລາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ Website ແລະ ອື່ນໆ.ມັນມີໂປແກຼມ CRM ທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ…