ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

Bitcoin ແມ່ນສະກຸນເງິນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Cryptocurrency ມັນຖືກສ້າງຂື້ນຈາກພາສາທີ່ຂຽນຜ່ານຄອມພິວເຕີ້, ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພື່ອຖອດລະຫັດສົມຜົນຂອງໂຕເລກໂດຍໃຊ້ລະບົບຊອບແວ,  Bitcoin ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືຕົວກາງທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ Online ເກີດຂື້ນຈາກປັນຫາຂອງການຜະລິດເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ SATOSHI NAKAMOTO ກໍ່ຕັ້ງ Bitcoin ຂື້ນມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອໍານາດຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ຜະລິດເງິນໂດຍຂາດການຄວບຄູ້ມ ໃນວິກິດເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິງສະກຸນເງິນນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Cryptocurrency ມັນແມ່ນສະກຸນເງິນອິດສະລະທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ ໂດຍມັນຈະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນໃດໆ ໂດຍລວມທັງໝົດຈະມີ Supply ພຽງແຕ່…