Tag: Bitcoin

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

Bitcoin ແມ່ນສະກຸນເງິນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Cryptocurrency ມັນຖືກສ້າງຂື້ນຈາກພາສາທີ່ຂຽນຜ່ານຄອມພິວເຕີ້, ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພື່ອຖອດລະຫັດສົມຜົນຂອງໂຕເລກໂດຍໃຊ້ລະບົບຊອບແວ,  Bitcoin ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືຕົວກາງທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ Online ເກີດຂື້ນຈາກປັນຫາຂອງການຜະລິດເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ SATOSHI NAKAMOTO ກໍ່ຕັ້ງ Bitcoin ຂື້ນມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອໍານາດຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ຜະລິດເງິນໂດຍຂາດການຄວບຄູ້ມ ໃນວິກິດເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິງສະກຸນເງິນນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Cryptocurrency ມັນແມ່ນສະກຸນເງິນອິດສະລະທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ ໂດຍມັນຈະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນໃດໆ ໂດຍລວມທັງໝົດຈະມີ Supply ພຽງແຕ່…

News
Opera ເວີຊັນໃໝ່ ເພີ່ມລະບົບປ້ອງກັນຂຸດເໝືອງ

Opera ເວີຊັນໃໝ່ ເພີ່ມລະບົບປ້ອງກັນຂຸດເໝືອງ

Browser Opera ເວີຊັນໃໝ່ ເພີ່ມລະບົບປ້ອງກັນ Script ຂຸດເໝືອງ ລັກຂຸດ Bitcoin ໄວ້ໃນໂຕ Opera ເປັນ Browser ທີ່ມີຄົນນິຍົມໃຊ້ຢູ່ຈໍານວນບໍ່ໜ່ອຍ ໄດ້ປ່ອຍເວີຊັນ Beta ຂອງ Opera 50 ອອກມາໃໝ່ ໂດຍມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດໂດດເດັ່ນຄື ການໃສ່ລະບົບປ້ອງກັນການຂຸດເໝືອງເງິນ Digitally ເຂົ້າມາໄວ້ໃນໂຕ Browser