Facebook ເພີ່ມຟັງຊັນໃໝ່

ຜູ້ໃຊ້ Facebook ຫຼາຍໆທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຫຼື ທົດລອງໃຊ້ກັນແລ້ວ ສໍາລັບຟັງຊັນໃໝ່ຂອງ Facebook ທີ່ມີຊື່ວ່າ Avatar ເພາະມື້ວັນທີ່ 15/09/2020 ເປັນມື້ເປີດໂຕຟັງຊັນໃໝ່ນີ້ໃນລາວ, ເຊິ່ງຖືວ່າມາແຮງຫຼາຍ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ໃຊ້ Facebook ແມ່ນໄດ້ທົດລອງໃຊ້ຟີເຈີນີ້ແລ້ວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ Avatar ຫຼາຍຂຶ້ນ,  Avatar ໄດ້ເລີ່ມເປີດມາແລ້ວໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ Avatar ໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງໂຕຕົນຂອງທ່ານໄດ້  ເຊິ່ງເປັນໂຕເເທນຂອງທ່ານ ໃນການເເບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດໃນຮູບເເບບທີ່ມ່ວນສ້າງສັນ, ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ໄດ້ ຜ່ານສະຕິກເກີ ໃນກ່ອງຄຳເຫັນ Messenger ແລະ Story ຂອງທ່ານ.