Tag: ເວີດເພດ

Website
ເວີດເພດເວີຊັນ 5.7.1 ອອກແລ້ວ

ເວີດເພດເວີຊັນ 5.7.1 ອອກແລ້ວ

ເວີດເພດໄດ້ອອກເວີຊັນໃໝ່ ເພື່ອອັບເດດລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ການປ່ອຍເວີດເພດນີ້ມີ 26 ການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງນອກເໜືອຈາກ 2 ການແກ້ໄຂຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ, ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ແມ່ນການປ່ອຍເພື່ອອັບເດດຄວາມປອດໄພ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານປັບປຸງເວັບໄຊຂອງທ່ານໂດຍດ່ວນ, ເວີດເພດ 5.7.1 ແມ່ນການປ່ອຍເພື່ອອັບເດດຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມຮອບວຽນໄລຍະສັ້ນ, ເວີຊັນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ໄປແມ່ນເວີເພດ 5.8 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເວີດເພດ 5.7.1 ໂດຍການດາວໂຫລດຈາກ WordPress.org, ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ Dashboard ຂອງທ່ານ ເລືອກການປັບປຸງ ແລະ ກົດອັບເດດດຽວນີ້, ຖ້າທ່ານມີເວັບໄຊທີ່ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງພື້ນຫລັງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການອັບເດດແລ້ວ ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ 2 ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພມີຜົນຕໍ່ເວີຊັນເວີດເພດລະຫວ່າງ 4.7…

Website
ເວີດເພດເວີຊັນ 5.7 ອອກແລ້ວ

ເວີດເພດເວີຊັນ 5.7 ອອກແລ້ວ

ສໍາລັບເວີຊັນນີ້ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ ເວີດເພດໄດ້ປ່ອຍເວີຊັນ 5.7 ແລະ ເວີຊັນໃຊ້ຊື່ວ່າ “Esperanza” ທີ່ມີຊື່ຕາມນັກດົນຕີ jazz ຂອງອາເມລິກາທີ່ຕ້ອງການຊື່ວ່າ Earlranza Emily Spalding, ເຊິ່ງຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີເບດເປັນຫຼັກ ນອກຈາກເປັນນັກດົນຕີແລ້ວ ທັງເປັນທັງນັກແຕ່ງເພງ ແລະ ນັກຮ້ອງເຊັ່ນກັນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ Gutenberg ການຈັດການໂຕໜັງສື ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນໜ້າດຽວ ບໍ່ຕ້ອງເປີດໄປໜ້າອື່ນເພື່ອແກ້ໄຂ ໂດຍໂຕຈັດການຈະຢູ່ List and Code blocks Reusable blocks ໃນເວີຊັນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຈັດການກັບບົດຄວາມໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ແລະ ບັນທຶກບົດຄວາມອັດຕະໂນມັດ drag-and-drop ສາມາດລາກວາງບົດຄວາມ…

Website
WordPress ອອກເວີຊັນ 5.2.3

WordPress ອອກເວີຊັນ 5.2.3

WordPress 5.2.3 ອອກເວີຊັນໃໝ່ ປິດຫູຮົວຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຫຼາຍລາຍການ ຖືວ່າເກືອບທັງໝົດເປັນຫູຮົວ Cross-site Scripting (XSS) ດັງນັ້ນຈື່ງແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດໃຫ້ເປັນເວີຊັນໃໝ່ໂດຍດ່ວນ, ຫູຮົວທັງໝົດມີດັ່ງນີ້:

Plugins
ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ຂອງ WordPress

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ຂອງ WordPress

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ສາມາດເຂົ້າຢຶດເວັບໄຊໄດ້

Plugins
ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຂອງ WooCommerce Plugin ສ່ຽງເວັບໄຊ WordPress ຖືກເຈາະລະບົບ

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຂອງ WooCommerce Plugin ສ່ຽງເວັບໄຊ WordPress ຖືກເຈາະລະບົບ

Simon Scannell ນັກວິໄຈດ້ານຄວາມຫມັ້ນຄົງປອດໄພຈາກ RIPS Technologies GmbH ອອກມາແຈ້ງເຕືອນເຖິງຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Arbitrary File Deletion ຢູ່ Plugin ສໍາຫລັບ eCommerce ຍອດນິຍົມຂອງ WooCommerce