ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຫຼາຍລ້ານບັນຊີຮົ່ວໄຫຼ

ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກເກືອບ 533 ລ້ານບັນຊີຮົ່ວໄຫຼ ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຖືກໂພດລົງເວັບບອດແຮັກເກີ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນນັ້ນມີ ຊື່, ເບີໂທ, ເພດ, ອາຊີບ, ປະເທດ, ເມືອງ, ວັນເກີດ ແລະ ຂໍ້ມູນອີເມວຜູ້ໃຊ້ ຈາກການກວດສອບຂອງ Alon Gal CTO ຈາກບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ Hudson Rock ບອກວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນຕັ້ງແຕ່ປີ 20219 ໂດຍຈຸດບົກພ່ອງນີ້ເກີດຈາກ “Add Friend” ຂອງເຟສບຸກ ແລະ ໃນຕອນນີ້ຈຸດບົກພ່ອງດັງກວ່າໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ ໃນຕອນທີ່ເຟສບຸກກໍາລັງແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງ ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກນໍາໄປຂາຍໃນລາຄາ 30,000$, ຫຼັງຈາກຈຸດບົກພ່ອງດັງກວ່າໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້…