ຮັບສະມັກພະນັກງານ IT Support

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ຈັດການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ
 • ສາມາດບໍລິຫານຈັດການ WebMail (ອີເມວຂອງອົງກອນ)
 • ແກ້ໄຂບັນຫາ Hardware, Software, Network, Printer  ທົ່ວໄປ
 • ສາມາດຕິດຕັ້ງ Windows, Microsoft Office ແລະ ໂປຣແກຣມພື້ນຖານຕ່າງໆໄດ້
 • ຕິດຕາມຄຸມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ຜ່ານລະບົບ GPS
 • ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ
 • ເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ

 • ສັນຊາດລາວ
 • ມີອາຍຸແຕ່ 22 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ປະສົບ 3 ປີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່

 • ເບີໂທ: +856 21 262 204
 • ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສົ່ງ CV ໄດ້ທີ່: [email protected]
 • ເວັບໄຊ: www.sitthilogistics.com

To apply for this job email your details to recruitment@sitthilogistics.com

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ຮັບສະມັກພະນັກງານ Programmer

Read Next

ຮັບສະມັກພະນັກງານຫົວໜ້າການຕະຫຼາດ