ຮັບສະມັກພະນັກງານ Programmer

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກຜ່ານ GitHub
 • ສາມາດພັດທະນາລະບົບ Web Application ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ພາສາທີ່ໃຊ້ພື້ນຖານໃນການພັດທະນາລະບົບເຊັ່ນ: HTML / CSS / PHP / Bootstrap / JavaScript / Java
 • ຮູ້ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ MySQL / NoSQL / MongoDB
 • ສາມາດພັດທະນາລະບົບ ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອື່ນໄດ້ API
 • ຕິດຕາມກວດສອບແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ງານຜິດປົກະຕິ
 • ປັບປຸງລະບົບໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຍືດຍຸ່ນ
 • ເຮັດລາຍງານການປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆ ໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

 • ຖ້າສາມາດໃຊ້ພາສາອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບໄດ້ເຊັ່ນ: NodeJS / Laravel / React / Angular / Python ຈະເປັນການດີ
 • ຖ້າສາມາດພັດທະນາ Mobile Application ໄດ້ຈະເປັນການດີ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ

 • ສັນຊາດລາວ
 • ມີອາຍຸແຕ່ 22 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ປະສົບ 3 ປີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່

 • ເບີໂທ: +856 21 262 204
 • ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສົ່ງ CV ໄດ້ທີ່: [email protected]
 • ເວັບໄຊ: www.sitthilogistics.com

To apply for this job email your details to recruitment@sitthilogistics.com

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ຮັບສະມັກພະນັກງານເຄົາເຕີ (ຮັບສິນຄ້າ)

Read Next

ຮັບສະມັກພະນັກງານ IT Support