ຮັບສະມັກພະນັກງານເຄົາເຕີ (ຮັບສິນຄ້າ)

PCL

ຄຸນສົມບັດ

 • ເພດ ຊາຍ/ຍິງ
 • ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ
 • ມີປະສົບ 1-2 ປີ
 • ມີບຸກລະລິກດີ
 • ມີຄວາມກະຕຶລຶລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ມີເງີນຂະຫຍັນ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ

ເອກະສານປະກອບມີ

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບຮັບປະກັນ
 • ໃບແຈ້ງໂທດ

ຕິດຕໍ່

 • ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂທລະສັບ: 020 5955 5686

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ຮັບສະມັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

Read Next

ຮັບສະມັກພະນັກງານ Programmer