ຮັບສະມັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

PCL

ຄຸນສົມບັດ

 • ເພດ ຊາຍ/ຍິງ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ
 • ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍ 2-5 ປີ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ
 • ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່
 • ມີເງີນຂະຫຍັນ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ

ເອກະສານປະກອບມີ

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບຮັບປະກັນ
 • ໃບແຈ້ງໂທດ

ຕິດຕໍ່

 • ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂທລະສັບ: 020 5955 5686

To apply for this job email your details to to.chanthaseng@gmail.com

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Next

ຮັບສະມັກພະນັກງານເຄົາເຕີ (ຮັບສິນຄ້າ)