ຫຼັກສູດ Angular, Node.js ແລະ MySQL

ລາຍລະອຽດພາກສ່ວນ Angular

 • ການຕິດຕັ້ງ Angular, Node.js, MySQL
 • ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂປເຈັກ Angular
 • ການຕິດຕັ້ງ packages ຕ່າງໆ
 • ຕິດຕັ້ງ Bootstrap 4 ໃນ Angular
 • ຕິດຕັ້ງ Admin Templete ໃນ Angular
 • ສ້າງ Component ໃນ Angular
 • ການສ້າງ Route ເພື່ອປ່ຽນໜ້າ ແລະ ສົ່ງຄ່າໄປໜ້າອື່ນໆ
 • ການສ້າງ Services ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ API
 • ການໃຊ້ງານ Interceptor ແລະ ແນບ JWT token ໄປກັບ request
 • ການໃຊ້ງານ LocalStorage
 • ສ້າງໜ້າຟອມບັນທຶກ, ແກ້ໄຂ ສິນຄ້າ (ມີການອັບໂຫຼດຮູບ)
 • ລຶບສິນຄ້າອອກຈາກລະບົບ
 • ຄົ້ນຫາສິນຄ້າ
 • ສ້າງໃບລາຍງານສິນຄ້າ ແລະ ພິມອອກຂະໜາດເຈ້ຍ A4 ໄດ້
 • ພາກສ່ວນ API (Workshop ຈັດການສະຕ໋ອກສິນຄ້າ ໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ MySQL)

ລາຍລະອຽດພາກສ່ວນ ສ້າງ API ດ້ວຍ Node.js

 • ການຕິດຕັ້ງ packages ຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ
 • ການໃຊ້ງານ CORS
 • ການສ້າງ Route ຢູ່ API
 • ການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ
 • ການ Login – Logout
 • ການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃນ Route ດ້ວຍ JWT
 • ສ້າງ API ບັນທຶກຂໍ້ມູນສິນຄ້າລົງຖານຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງ API ດຶງຂໍ້ມູນສິນຄ້າຈາກຖານຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງ API ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງ API ລຶບຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ແລະ ລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍອື່ນໆ

ເປີດສອນວັນເສົາ – ອາທິດ

 • ເວລາ 13:00 – 17:00
 • ຄ່າຮຽນ 800,000 ກີບ/ຄົນ
 • ຕ້ອງມີໂນດບຸກຂອງຕົນເອງ
 • ສະຖານທີ່ ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທ 020 5955 5686