• ສະຖານທີ່: ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  • ເບີມືຖື: 020 5955 5686
  • ອີເມວ: to59555686@gmail.com
  • ເວລາທຸລະກິດ ວັນຈັນ – ວັນເສົາ: 09.00 ເຊົ້າ – 17.00 ແລງ