Category: Server

Server
Cloud Hosting ແມ່ນຫຍັງ

Cloud Hosting ແມ່ນຫຍັງ

Cloud hosting ຄືການໃຊ້ Cloud Technology ໃນລັກສະນະຂອງການນຳເຊີເວີຫລາຍໆເຄື່ອງມາໃຊ້ງານພ້ອມໆກັນ ເກີດເປັນການປະມວນຜົນໃຫຍ່ຂື້ນ ເຊີ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍກັບເມກທີມີອາຍມາລວມຕົວກັນ ເມື່ອມີການປະເມີນຜົນ Cloud Hosting ຈະຊ່ວຍກັນປະເມີນຜົນຕາມຂັ້ນຕອນຈົນແລ້ວ ຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດກັບເຄື່ອງເຊີເວີທີກຳລັງເຮັດວຽກ ເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງ ເຄື່ອງເຊີເວີອີກເຄື່ອງໜື່ງກໍ່ຈະເຮັດໜ້າທີເຮັດແທນຈົນງານນັ້ນແລ້ວໄປດ້ວຍດີ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ Cloud Hosting ນັ້ນມີຄວາມສົມບູນຫລາຍຂື້ນ Cloud Technology ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຕາມງານເຮັດວຽກຄຶ: Infrastructure as a Service (laaS) ແມ່ນບໍລິການດ້ານໂຄ້ງສ້າງດ້ານຮາດແວ່ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍແລະລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນຮູບແບບ (virtualization) ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຊັບພະຍາກອນໄດ້ແບບໄດນາມິກ ເຊັ່ນ…

Server
ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເຮົາຄວນປ່ຽນຈາກ HTTP ໃຫ້ເປັນ HTTPS ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ່ານ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນ Form ຕ່າງໆຜ່ານ http ມັກຈະຖືກດັກຟັງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່ານ https ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການດັກຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ (ຫຼື ຢາກຂື້ນ) ແລະ ຜົນດີທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄື:

Server
ການສ້າງອີເມວຢູ່  Server DirectAdmin

ການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

ວິທີການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin Control Panel ຂອງທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ :2222 ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com:2222)