Category: Security

Security
ກຸ່ມ Hacker ສ້າງລາຍໄດ້ 3 ລ້ານ USD ໂດຍການຕິດຕັ້ງ Monero Miners ຢູ່ Server Jenkins

ກຸ່ມ Hacker ສ້າງລາຍໄດ້ 3 ລ້ານ USD ໂດຍການຕິດຕັ້ງ Monero Miners ຢູ່ Server Jenkins

ນັກວິໃຈຈາກ Check Point ໄດ້ພົບການໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ Jenkins ( Open Source Server Automation ທີ່ຖືກຂຽນໃນພາສາ Java ເຊິງນິຍົມໃຊ້ໃນຂະບວນການພັດທະນາ Software

Security
Joomla ໄດ້ອອກມາປະກາດເປີດໂຕເວີຊັນ 3.8.4

Joomla ໄດ້ອອກມາປະກາດເປີດໂຕເວີຊັນ 3.8.4

Joomla ເປີດໂຕອັບເດດເວີຊັນ 3.8.4 ໂດຍການປິດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດມີ 4 ລາຍການ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍ 100 ລາຍການ

Security
ນັກວິໃຈເຕືອນພົບເຫັນການຝັງ Keylogger ດັກຂໍ້ມູນໃນ WordPress

ນັກວິໃຈເຕືອນພົບເຫັນການຝັງ Keylogger ດັກຂໍ້ມູນໃນ WordPress

ນັກວິໃຈເຕືອນພົບເຫັນການຝັງ Keylogger ດັກຂໍ້ມູນ Username ແລະ Password ໃນ WordPress ປະມານ 2,000 ເວັບເປັນຢ່າງນ້ອຍ

Security
ກຸ່ມ Hacker Hack ເວັບກະເປົ່າເງິນ Digitally ໄດ້ເງິນໄປຫຼາຍກວ່າ 400,000 USD

ກຸ່ມ Hacker Hack ເວັບກະເປົ່າເງິນ Digitally ໄດ້ເງິນໄປຫຼາຍກວ່າ 400,000 USD

ເວັບໄຊ BlackWallet.co ເປັນເວັບກະເປົ່າເງິນ Digitally ຖືກກຸ່ມ Hacker Hijack Server DNS ເຊິງໃຫ້ບໍລິການ Application ກະເປົ່າເງິນ Digitally ສະກຸນເງິນ Stellar Lumen (XLM) ໄດ້ເງິນໄປຫຼາຍກວ່າ 400,000 USD

Security
ພົບເຫັນແຄມເປນ Brute Force ວ່າງເປົ້າໝາຍທີ່ WordPress

ພົບເຫັນແຄມເປນ Brute Force ວ່າງເປົ້າໝາຍທີ່ WordPress

ແຄມເປນ Brute Force ຂະໜາດໃຫຍ່ ວ່າງເປົ້າໝາຍທີ່ WordPress Wordfence ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທີ່ໃຊ້ WordPress ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ

Security
Wordfence ກວດເຫັນການຝັງ Backdoor

Wordfence ກວດເຫັນການຝັງ Backdoor

Backdoor ຢູ່ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress…! Wordfence ເປັນ Plugin ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ WordPress ໄດ້ກວດເຫັນວ່າ ມີການຝັງ Backdoor ໄວ້ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ສາມາດໃຊ້ງານ Script ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ

Security
Password ຍອດນິຍົມປີ 2017

Password ຍອດນິຍົມປີ 2017

ລະຫັດຜ່ານຍອດນິຍົມ ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ SplashData ເຈົ້າຂອງ App ຈັດການລະຫັດຜ່ານ TeamsID ເປີດເຜີຍສະຖິຕິຂອງລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງຄື ລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ປະຈໍາປີ 2017

Security
ທຸກໆຄົນສາມາດລັກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງ Google Chrome ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໄດ້

ທຸກໆຄົນສາມາດລັກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງ Google Chrome ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໄດ້

Lior Margalit ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜ່ານ Post ຂອງເຂົາຜ່ານ Medium ວ່າທຸກໆຄົນສາມາດລັກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຂອງ Google Chrome

Security
ພົບເຫັນ Keylogger ຢູ່ເວັບໄຊທີ່ສ້າງຈາກ WordPress

ພົບເຫັນ Keylogger ຢູ່ເວັບໄຊທີ່ສ້າງຈາກ WordPress

ເວັບໄຊເກືອບ 5,500 ເວັບໄຊທີ່ສ້າງຈາກ WordPress ມີ Scripts ອັນຕະລາຍທີ່ເກັບເປັນ Logs ການພິມ Keyboard ແລະ ບາງເທື່ອຍັງໂຫລດ Cryptocurrency Miner ເຂົ້າໄປໃນ Browser ຂອງຜູ້ໃຊ້ອີກ Scripts ອັນຕະລາຍ

Security
ວິທີສັງເກດເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ

ວິທີສັງເກດເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ

ລັກສະນະເຕືອນວ່າເວັບໄຊເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ ໜ້າ HomePage ຫຼື ໜ້າອື່ນໆ ມີຂໍ້ມູນແປກໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຂຽນເອງເຊັ່ນ: ມີຂໍ້ຄວາມ ໂຄສະນາ ມີຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍສ້າງໄວ້ ຫຼື ບໍ່ເຄິຍສະໝັກມາກ່ອນ ບາງທີກໍອາດຈະມີການຊຸ່ມສະແດງຜົນນຳ ບາງທີກໍສະແດງສະເພາະໂທລະສັບກໍມີ