Category: News

News
ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງອີເມວໄວລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະສ້າງ Subject ຂອງ Mail ແບບອັດຕະໂນມັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສົ່ງ Attach file ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບຄຣິກເພື່ອເປີດໂປຣແກຣມໄວລັດ ເພື່ອໃຫ້ໄວລັດເລີ່ມເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ Mail ທີ່ເປັນ Webmail ໄດ້ແກ່ Gmail, Yahoo ແລະ Hotmail ນັ້ນ ເຈົ້າຂອງເວັບຈະຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວລັດໃຫ້ເຮົາແລ້ວດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂ້ອນຂ້າງປອດໄພ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບຟາຍແນບກໍ່ຄວນເລືອກໃຊ້ຄຳສັ່ງ Scan Virus ກ່ອນທີ່ຈະເປີດ ຫຼື ດາວໂຫລດໄຟຣ໌ນັ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີວິທີປ້ອງກັນໄວລັດຈາກອີເມວງ່າຍໆເຊັ່ນ: ວິທີປ້ອງກັນອີເມວໄວລັດ ອັບເດດລະບົບໃຫ້ເປັນເວີຊັນປັດຈຸບັນ ອັບເດດ Browser ໃຫ້ເປັນເວີຊັນປັດຈຸບັນ…

News
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອມາສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼານຂື້ນ ເຕັນໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງການນຳໃຊ້ເຕັນໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກຳ,ເກັບຮັກສານຳໃຊ້ຖ່າຍທອດ ຫຼື ສື່ສານເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍຄຶ: ບຸກຄະລາກອນ, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ຊອບແວ, ຮາດແວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ທັງດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆນັບບໍ່ຖ້ວນ. ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ “ເຕັກໂນໂລຊີ” ບອກກັບຄຳວ່າ “ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ” ໝາຍເຖີງ ສີ່ງທີ່ມະນຸດພ້ອມພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍວຽກ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ…

News
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ

ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຢ່າງແທ້ຈິງ

News
ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍໃນປັດຈຸບັນ ນັກການຕະຫຼາດເລັ່ງເປົ້າຄວາມສົນໃຈໄປຍັງສື່ໃໝ່

News
Twitter ມີບັນຫາໃນການໂພດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

Twitter ມີບັນຫາໃນການໂພດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

ປະຈຸບັນ Twitter ກຳລັງລົ້ມຢູ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດໂພດຮູບພາບໃດໆໄດ້ ແລະ  ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້, ລ່າສຸດ Twitter ໄດ້ອອກມາບອກວ່າພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາແລ້ວ ປັດຈຸບັນທີມງານກຳລັງແກ້ໄຂຢູ່ ແລະ ຈະກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃນໄວໆນີ້

News
Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

ໃນສັງຄົມອອນລາຍກຳລັງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງການດໍາດົງຊີວິດຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່

News
YouTube ເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທົ່ວໂລກ

YouTube ເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທົ່ວໂລກ

ຕອນເຊົ້າປະມານ 8:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 17-10-2018, YouTube ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທົ່ວໂລກ

News
GDPR ແມ່ນຫຍັງ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່

GDPR ແມ່ນຫຍັງ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່

ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ (Privacy) ກໍາລັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຫລາຍຄົນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ

News
Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ປະກາດຊື້ທຸລະກິດ Magento ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາ CMS ດ້ານ E-commerce ຊື່ດັງໂດຍມີມູນຄ່າ 1.68 ພັນລ້ານໂດລາ