Category: News

News
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ

ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຢ່າງແທ້ຈິງ

News
ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍໃນປັດຈຸບັນ ນັກການຕະຫຼາດເລັ່ງເປົ້າຄວາມສົນໃຈໄປຍັງສື່ໃໝ່

News
Twitter ມີບັນຫາໃນການໂພດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

Twitter ມີບັນຫາໃນການໂພດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

ປະຈຸບັນ Twitter ກຳລັງລົ້ມຢູ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດໂພດຮູບພາບໃດໆໄດ້ ແລະ  ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້, ລ່າສຸດ Twitter ໄດ້ອອກມາບອກວ່າພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາແລ້ວ ປັດຈຸບັນທີມງານກຳລັງແກ້ໄຂຢູ່ ແລະ ຈະກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃນໄວໆນີ້

News
Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

Online Marketing ແມ່ນຫຍັງ ?

ໃນສັງຄົມອອນລາຍກຳລັງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງການດໍາດົງຊີວິດຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່

News
YouTube ເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທົ່ວໂລກ

YouTube ເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທົ່ວໂລກ

ຕອນເຊົ້າປະມານ 8:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 17-10-2018, YouTube ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທົ່ວໂລກ

News
GDPR ແມ່ນຫຍັງ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່

GDPR ແມ່ນຫຍັງ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່

ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ (Privacy) ກໍາລັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຫລາຍຄົນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ

News
Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ຊື້ທຸລະກິດຂອງ Magento

Adobe ປະກາດຊື້ທຸລະກິດ Magento ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາ CMS ດ້ານ E-commerce ຊື່ດັງໂດຍມີມູນຄ່າ 1.68 ພັນລ້ານໂດລາ

News
PUBG Mobile ອັບເດດລ່າສຸດ ເພີ່ມແຜ່ນທີ່ທະເລຊາຍ

PUBG Mobile ອັບເດດລ່າສຸດ ເພີ່ມແຜ່ນທີ່ທະເລຊາຍ

Game PUBG Mobile  ການປັບປຸງໃຫມ່ເພີ່ມແຜນທີ່ໃຫມ່ Miramar ຫຼື ທະເລຊາຍ

News
Google Assistant ເລີ່ມຄືມະນຸດເຮົາຫລາຍຂື້ນແລ້ວ

Google Assistant ເລີ່ມຄືມະນຸດເຮົາຫລາຍຂື້ນແລ້ວ

ປະກາດຟີເຈີໃຫມ່ຂອງ Google Assistant