Category: News

News
ປະໂຫຍດຂອງ GPS Tracking ໃຊ້ກັບລົດຂົນສົ່ງ

ປະໂຫຍດຂອງ GPS Tracking ໃຊ້ກັບລົດຂົນສົ່ງ

ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນ GPS Tracking ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງພຶດຕິກໍາການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ປ້ອງກັນການທຸຈະລິດໃນການຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງທຳການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານປົກກະຕິເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ພະນັກງານກໍາລັງຂົນສົ່ງຢູ່ ຫຼື ອາດຈະອອກນອກເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ຫາກອອກຈາກເສັ້ນທາງກໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນ້ຳມັນໄດ້ ແຕ່ຫາກໃຊ້ GPS Tracking ຊ່ວຍການນຳທາງ ກໍເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາຍງານຄວາມໄວເກີນກໍານົດ ຄວາມປອດໄພຖືເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຂັບລົດທີ່ມີອັດຕາການເກີດອຸບັດເຫດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍມາຈາກການຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດ ຈະເປັນການດີຫຼາຍຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ວ່າພະນັກງານຂັບລົດໄວເທົ່າໃດ ຫາກຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດເຮົາສາມາດເຕືອນເລື່ອງຄວາມໄວໃນການຂັບລົດຂອງພະນັກງານໄດ້. ການເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ ການວາງແຜນເລື່ອງເສັ້ນທາງກໍ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນອີກຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດເວລາ ຫຼຸດໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຫາກເຮົາເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ ຫຼຸດການຕິດຄັດຂອງຈາລາຈອນ…

News
ຄຳວ່າ Tracking ແມ່ນຫຍັງ

ຄຳວ່າ Tracking ແມ່ນຫຍັງ

GPS Tracking ຄຳວ່າ ” Tracking ” ຖ້າແປໂດຍກົງ ແມ່ນການຕິດຕາມ ສະນັ້ນ, GPS Tracking ແມ່ນ GPS ສຳລັບຕິດຕາມ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຫລາຍບໍລິສັດທີ່ນຳ GPS Tracking ຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມສິ່ງຕ່າງໆ

News
GPS ຕິດຕາມຍານພາຫະນະແມ່ນຫຍັງ

GPS ຕິດຕາມຍານພາຫະນະແມ່ນຫຍັງ

ກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງ GPS ຕິດລົດຍົນ ຫຼື GPS ຕິດຕາມລົດ ເຮົາຕ້ອງທໍາຄວາມຮູ້ຈັກສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື GPS ກ່ອນ

News
ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບ GPS Tracking ເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບງານຂົນສົ່ງ ແລະ ບລິຫານຍານພາຫະນະ ໃຊ້ປະກອບການຕັດສິນໃຈສາມາດຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ, ສັ່ງການ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ ລົດຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນທຸລະກິດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທັງຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ຄ່າສ້ອມບໍາລຸງ, ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການໃຊ້ເຄື່ອງຍົນ ລວມທັງວາງແຜນການສ້ອມບໍາລຸງອີກດ້ວຍ ຄວບຄຸມຕາລາງເວລາໃນການຂົນສົ່ງ ຊ່ວຍສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ຄວບຄຸມການໃຊ້ເສັ້ນທາງ ສາມາດບອກລູກຄ້າໄດ້ວ່າຢູ່ໃສ, ຮອດຕອນໃດ ແລະ ລົດຄ່າແຮງງານລ່ວງໜ້າຂອງພະນັກງານ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍທັງສູນເສຍຊັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມການຂັບລົດບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ເກີນກໍານົດ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາຂັບຂີ່ອັນຕະລາຍ ເພີ່ມພາບພົດຂອງບໍລິສັດ, ຊ່ວຍສ້າງຄວ່ມໝັ້ນໃຈ ແລະ…

News
ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂົນສົ່ງ ນຳໃຊ້ GPS ໃນການຕິດຕາມ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂົນສົ່ງ ນຳໃຊ້ GPS ໃນການຕິດຕາມ

ສິ່ງສໍາຄັນໃນພາກທຸລະກິດໂລຈິດຕິກ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ ການລົດໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຫຼຸດປັນຫາທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົ້ນທຶນນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ໜື່ງໃນອຸປະກອນສໍາຄັນທີ່ພາກທຸລະກິດໂລຈິດສຕິກໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂົນສົ່ງກໍ່ຄື GPS

News
ອີກໜື່ງອຸປະກອນດີໆສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກລົດ

ອີກໜື່ງອຸປະກອນດີໆສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກລົດ

GPS Tracking ເປັນອີກໜື່ງຕົວຊ່ວຍສໍາລັບຄົນຮັກລົດ ແລະ ຮູ້ທຸກເສັ້ນທາງທີ່ລົດໄປມາລວມເຖິງ ວັນ, ເວລາ ຄວາມໄວ, ທິດທາງ, ໄລຍະທາງທັງໝົດ ໃຊ້ໄດ້ທັງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່ານ້ຳມັນ ແລະ ຄຸນສົມບັດອີກລາຍຢ່າງທີ່ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງຈະບໍ່ຜິດຫວັງຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ. ການຕິດຕັ້ງ GPS Tracking ດີແນວໃດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮູ້ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ, ສັດ ລົດຍານພະຫະນະຕ່າງ ເຊິ່ງສາມາດບອກຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕໍາແໜ່ງ ລື ທີ່ຕັ້ງ ພິກັດໃນປະຈຸບັນ ຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກຕິດຕາ ສາມາດເບິ່ງລາຍງານຍ້ອນລັງໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນທີ່ແລ່ນຕໍ່ມື, ໄລຍະທາງໃນການແລ່ານຕໍ່ມື້,…

News
GPS ແມ່ນຫຍັງ

GPS ແມ່ນຫຍັງ

ຫຼາຍຄົນຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ GPS ແມ່ນຫຍັງ, ມື້ນີ້ GPS ສຸດາພອນ ຈະພາມາໄຂຄໍາຕອບໃຫ້ກັບທຸກໆທ່ານ ຖ້າພ້ອມມາຟັງນໍາກັນເລີຍ GPS ແມ່ນ ລະບົບກໍານົດຕໍາແໜ່ງເທິງໜ້າໂລກ ສາມາດບອກຕໍາແໜ່ງພິກັດ, ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາ. GPS ຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາວ່າ “Global Positioning System’’. ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ GPS ມາຈາກດາວທຽມທີ່ໂຄຈອນຢູ່ຮອບໂລກຈະສົ່ງສັນຍານກັບມາຍັງຈຸດຮັບສັນຍານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ຮອບໂລກເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ລົດຍົນ, ເຮືອ ໂດຍຄໍານວນຈາກໄລຍະຫ່າງຈາກດາວທຽມຢ່າງໜ້ອຍ 3 ດວງກັບຈຸດຮັບສັນຍານ. GPS ຄິດຄົ້ນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຂອງອາເມລິກາ ທີ່ຕິດຕາມການສົ່ງດາວທຽມສະປຸດນິກຂອງ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ…

News
ທຫລ ເປີດໂຕມາດຖານ Lao QR Code

ທຫລ ເປີດໂຕມາດຖານ Lao QR Code

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເປີດໂຕມາດຕະຖານ Lao QR Code ເພື່ອການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາ ຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ບໍລິສັດ Fintech, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ບໍລິສັດ Union…

News
ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງອີເມວໄວລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະສ້າງ Subject ຂອງ Mail ແບບອັດຕະໂນມັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສົ່ງ Attach file ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບຄຣິກເພື່ອເປີດໂປຣແກຣມໄວລັດ ເພື່ອໃຫ້ໄວລັດເລີ່ມເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ Mail ທີ່ເປັນ Webmail ໄດ້ແກ່ Gmail, Yahoo ແລະ Hotmail ນັ້ນ ເຈົ້າຂອງເວັບຈະຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວລັດໃຫ້ເຮົາແລ້ວດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂ້ອນຂ້າງປອດໄພ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບຟາຍແນບກໍ່ຄວນເລືອກໃຊ້ຄຳສັ່ງ Scan Virus ກ່ອນທີ່ຈະເປີດ ຫຼື ດາວໂຫລດໄຟຣ໌ນັ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີວິທີປ້ອງກັນໄວລັດຈາກອີເມວງ່າຍໆເຊັ່ນ: ວິທີປ້ອງກັນອີເມວໄວລັດ ອັບເດດລະບົບໃຫ້ເປັນເວີຊັນປັດຈຸບັນ ອັບເດດ Browser ໃຫ້ເປັນເວີຊັນປັດຈຸບັນ…

News
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອມາສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼານຂື້ນ ເຕັນໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງການນຳໃຊ້ເຕັນໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກຳ,ເກັບຮັກສານຳໃຊ້ຖ່າຍທອດ ຫຼື ສື່ສານເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບມີ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍຄຶ: ບຸກຄະລາກອນ, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ຊອບແວ, ຮາດແວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ທັງດ້ານການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆນັບບໍ່ຖ້ວນ. ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ “ເຕັກໂນໂລຊີ” ບອກກັບຄຳວ່າ “ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ” ໝາຍເຖີງ ສີ່ງທີ່ມະນຸດພ້ອມພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍວຽກ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ…