Category: eCommerce

eCommerce
eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

ການຄ້າທາງ eCommerce ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ສື່ Electronics ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ທີ່ອົງກອນໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ Electronics ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ່ານໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ຫຼື ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນບົດບາດຂອງສ່ວນປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທີ່ຕັ້ງ, ອາຄານ, ສ່າງສິນຄ້າ ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ ລວມທັງພະນັກງານຂາຍ, ພະນັກງານແນະນໍາສິນຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບລູກຄ້າເປັນຕົ້ນ ຈື່ງຫຼຸດຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໄລຍະທາງ ແລະ ຫຼຸດເວລາລົງໄດ້ eCommerce…

eCommerce
WooCommerce ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບໃດ

WooCommerce ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບໃດ

ການສ້າງເວັບໄຊແບບ eCommerce ແມ່ນວິທີການໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດຜ່ານລະບົບ Online, ເຊິ່ງ Plugin  WooCommerce ແມ່ນ Plugin ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດປະເພດໃດກໍ່ຕາມ, WooCommerce ມີຮູບແບບການຕອບສະໜອງກັບຮ້ານຄ້າ Online ທີ່ສວຍງາມ, ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສີໃຫ້ເລືອກ, WooCommerce ແມ່ນ Plugin ແບບ eCommerce ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊິ່ງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຂາຍສິນຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ  ແລະ ມີຮູບລັກສະນະທີ່ສວຍງາມ Plugin ນີ້ຍັງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ  ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຢູ່ຕະຫຼອດ ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ WooCommerce ຄືຮອງຮັບການຊໍາລະເງິນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ…