Category: Crypto

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ BTT

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ BTT

BTT (BitTorrent) ເປັນເວັບໄຊສຳລັບໂຫລດ Bit ເຊັ່ນ: ເກມ, ໜັງ, ເພັງ ແລະ ອື່ນໆ, ຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຜ່ານອິນເຕີເນັດຟຣີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ ທີ່ຈິງແລ້ວບັນດາສາຍຄອມພິວເຕີໜ້າຈະຮູ້ເວັບນີ້ເປັນຢ່າງດີ ມັນແມ່ນຮູບແບບຂອງການສື່ສານຜ່ານຄອມພິວເຕີ້. (Protocol) ໂດຍການແບ່ງປັນໄຟລ໌ແບບ peer-to-peer (P2P) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2018, ບໍລິສັດ BitTorrent Inc. ໄດ້ຖືກທ່ານ Justin Sun, CEO ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ TRON Blockchain ເຂົ້າຊື້ບໍລິສັດ BitTorrent…

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Dogecoin

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Dogecoin

DOGE = Dogecoin ຖືກອອກສຽງວ່າ Dogecoin, ແລະເຮືອນຂອງພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ “Dogecoin” ຫຼື “ໝາ”, ມັນສາມາດຖືວ່າເປັນ “ໂຄນ” ຂອງ Bitcoin ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນແລກປ່ຽນລະບົບ crypto ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານກາງຄົນກາງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ, Dogecoin ມັນຖືກພັດທະນາຂື້ນໂດຍພື້ນຖານຂອງ Litecoin (LTC) Dogecoin ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍນັກວິສະວະກອນຊອບແວ IBM Billy Markus ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ Billy ຕ້ອງການສ້າງ Crypto ແບບຕະຫລົກ,…