Category: Crypto

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Shiba Inu

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) ເປັນໂທເຄັນ ERC20 ທີ່ຖືກລັນຢູ່ເຄື່ອຂ່າຍຂອງ Ethereum ເປັນຮູບໝາສາຍພັນ Shiba Inu ແລະ ລາຄາຂອງ Shiba Inu ນັ້ນ ມີການຊື້ຂາຍກັນຢູ່ປະມານ $ 0.00003262 ຂອງວັນທີ່ 12/05/2021 ເພີ່ມຂື້ນ 39,357% ພາຍໃນ 30 ມື້ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນ 1,951% ໃນອາທິດຕໍ່ມາ, ໂດຍການເພີ່ນຂື້ນຂອງລາຄາຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Shiba Inu ເພີ່ມຂື້ນຮອດ 13.2…

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

Bitcoin ແມ່ນສະກຸນເງິນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Cryptocurrency ມັນຖືກສ້າງຂື້ນຈາກພາສາທີ່ຂຽນຜ່ານຄອມພິວເຕີ້, ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພື່ອຖອດລະຫັດສົມຜົນຂອງໂຕເລກໂດຍໃຊ້ລະບົບຊອບແວ,  Bitcoin ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືຕົວກາງທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ Online ເກີດຂື້ນຈາກປັນຫາຂອງການຜະລິດເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ SATOSHI NAKAMOTO ກໍ່ຕັ້ງ Bitcoin ຂື້ນມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອໍານາດຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ຜະລິດເງິນໂດຍຂາດການຄວບຄູ້ມ ໃນວິກິດເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິງສະກຸນເງິນນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Cryptocurrency ມັນແມ່ນສະກຸນເງິນອິດສະລະທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ ໂດຍມັນຈະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນໃດໆ ໂດຍລວມທັງໝົດຈະມີ Supply ພຽງແຕ່…

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ BTT (BitTorrent)

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ BTT (BitTorrent)

BTT (BitTorrent) ເປັນເວັບໄຊສຳລັບໂຫລດ Bit ເຊັ່ນ: ເກມ, ໜັງ, ເພັງ ແລະ ອື່ນໆ, ຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຜ່ານອິນເຕີເນັດຟຣີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ ທີ່ຈິງແລ້ວບັນດາສາຍຄອມພິວເຕີໜ້າຈະຮູ້ເວັບນີ້ເປັນຢ່າງດີ ມັນແມ່ນຮູບແບບຂອງການສື່ສານຜ່ານຄອມພິວເຕີ້. (Protocol) ໂດຍການແບ່ງປັນໄຟລ໌ແບບ peer-to-peer (P2P) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2018, ບໍລິສັດ BitTorrent Inc. ໄດ້ຖືກທ່ານ Justin Sun, CEO ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ TRON Blockchain ເຂົ້າຊື້ບໍລິສັດ BitTorrent…

Crypto
ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Dogecoin

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Dogecoin

DOGE = Dogecoin ຖືກອອກສຽງວ່າ Dogecoin, ແລະເຮືອນຂອງພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ “Dogecoin” ຫຼື “ໝາ”, ມັນສາມາດຖືວ່າເປັນ “ໂຄນ” ຂອງ Bitcoin ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນແລກປ່ຽນລະບົບ crypto ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານກາງຄົນກາງ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ, Dogecoin ມັນຖືກພັດທະນາຂື້ນໂດຍພື້ນຖານຂອງ Litecoin (LTC) Dogecoin ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍນັກວິສະວະກອນຊອບແວ IBM Billy Markus ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ Billy ຕ້ອງການສ້າງ Crypto ແບບຕະຫລົກ,…