ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Bitcoin

Bitcoin ແມ່ນສະກຸນເງິນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Cryptocurrency

ມັນຖືກສ້າງຂື້ນຈາກພາສາທີ່ຂຽນຜ່ານຄອມພິວເຕີ້, ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກຸ່ມນັກພັດທະນາກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພື່ອຖອດລະຫັດສົມຜົນຂອງໂຕເລກໂດຍໃຊ້ລະບົບຊອບແວ,  Bitcoin ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແມ່ນຄ້າຍຄືຕົວກາງທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ Online ເກີດຂື້ນຈາກປັນຫາຂອງການຜະລິດເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ

ດັ່ງນັ້ນ SATOSHI NAKAMOTO ກໍ່ຕັ້ງ Bitcoin ຂື້ນມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອໍານາດຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ຜະລິດເງິນໂດຍຂາດການຄວບຄູ້ມ ໃນວິກິດເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດໄດ້ ເຊິງສະກຸນເງິນນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Cryptocurrency ມັນແມ່ນສະກຸນເງິນອິດສະລະທີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນ ໂດຍມັນຈະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນໃດໆ ໂດຍລວມທັງໝົດຈະມີ Supply ພຽງແຕ່ 21 ລ້ານເທົ່ານັ້ນ ຈື່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການໃຊ້ bitcoins ຖືເປັນສິນຊັບຂອງໂລກດີຈີຕອນທີ່ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ  1 Bitcoin ເທົ່າກັບຫຼາຍກ່ວາ 100 ຮ້ອຍລ້ານກີບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນຜ່ານ Bitcoin ໄດ້ແລ້ວ, ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງ Bitcoin ນີ້ຈະເຮັດວຽກຜ່ານ Blockchain ເຊິງເປັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຈະຖືກກວດສອບຜ່ານທາງລະບົບຄອມພິວເຕີໄດ້ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພກວ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບເກົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງອົງກອນສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຮູບແບບຂອງ Bitcoin ນີ້ຈະບໍ່ຜ່ານຕົວກາງໃດໆ, ແຕ່ຈະໃຫ້ນັກລົງທືນທຸກໆຄົນຈະເປັນພະຍານວ່າການເຮັດທຸລະກຳຂອງທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຫດຜົນນີ້ Bitcoin ຈື່ງບໍ່ໄດ້ຂື້ນກັບອົງການໃດໆ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ໃດ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດສອບໄດ້ໂດຍລະບົບຄອມພິວເຕີທົ່ວໂລກ, ມັນຍັງປ້ອງກັນການທຳລາຍຈາກລະບົບອື່ນໆ ລວມທັງປ້ອງກັນໄພຈາກ Hacker ຕື່ມອີກ

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ BTT (BitTorrent)

Read Next

ປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຫຼຽນ Shiba Inu