ທຫລ ເປີດໂຕມາດຖານ Lao QR Code

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເປີດໂຕມາດຕະຖານ Lao QR Code ເພື່ອການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາ ຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ບໍລິສັດ Fintech, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ບໍລິສັດ Union Pay ແລະທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທເຂົ້າຮ່ວມ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ່າວວ່າ: ການເປີດໂຕມາດຕະຖານ LaoQR Code ເພື່ອການຊໍາລະຂອງ ສປປ ລາວ ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ, ຊຶ່ງການພັດທະນາມາດຕະຖານ QR Code ສາມາດຮອງຮັບຊ່ອງທາງການຊຳລະໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະສາມາດເຊື່ອມໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະໃນ ສປປ ລາວຊຶ່ງຈະເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເງິນສົດ ແລະຂັບເຄື່ອນສັງຄົມໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດດິຈິຕອລກໍຄືຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນເທື່ອລະບາດກ້າວ

ປະຈຸບັນ ການນຳໃຊ້ QR Code ໃນການຮັບຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ບໍລິການ ແລະການໂອນເງິນທຸລະກຳຍ່ອຍແມ່ນພວມແຜ່ຫຼາຍໃນສັງຄົມ ແລະສຳລັບຕ່າງປະເທດແມ່ນມີການພັດທະນາກັນມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນແລ້ວ, ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວເຮົາໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນກໍແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດເປັນຜູ້ ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການການຮັບຊຳລະຜ່ານ QR Code ແຕ່ຍັງເປັນການພັດທະນາແບບກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນຈຶ່ງພົບເຫັນຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍ່ ມີມາດຕະຖານກາງຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ QR Code ທີ່ສອດຄ່ອງທັງພາຍໃນ ແລະສາກົນ, ມີຫຼາກຫຼາຍ Platform ເຮັດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນສູງໃນການພັດທະນາລະບົບ, ເກີດຄວາມຊໍ້າຊ້ອນໃນການພັດທະນາ ແລະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ທັງໃນພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກໍ່ຈໍາກັດແຕ່ສະເພາະຂົງເຂດທຸລະກິດ

ສໍາລັບມາດຕະຖານ LaoQR Codeທີ່ປະກາດນໍາໃຊ້ນີ້ແມ່ນສາມາດຮັບໃຊ້ 5 ຈຸດປະສົງຫຼັກຄື:

  1. ສາມາດຮອງຮັບການໂອນເງິນແບບບຸກຄົນຫາບຸກຄົນ
  2. ການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ-ບໍລິການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວມເອົາທັງຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ
  3. ຮອງຮັບການເສຍອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ພາກລັດໄດ້ໃນອະນາ ຄົດ
  4. ຮອງຮັບການຮັບບໍລິຈາກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ
  5. ຮອງຮັບການພັດທະນານະວັດຕະກຳການຊໍາລະໃນອະນາ ຄົດ

ປະຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຜ່ານ QR Code ຈາກ ທຫລ ປະກອບມີ 8 ແຫ່ງຄື: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ພັດທະນາລາວ, ສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ຮ່ວມພັດທະນາ, ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ, ເອຊິລີດາລາວ ຈໍາກັດ, ກະສິກອນໄທຈຳກັດ ແລະທະນາຄານໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ລາວ ຈໍາກັດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ມາດຕະຖານ QR Code ເພື່ອການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືເປັນບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນໃນການພັດທະນາວຽກ ງານການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນ ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຄົບຊຸດ ທຫລ ຈະຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມແລະກຳນົດກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການເຊື່ອມໃຊ້ລະບົບຮ່ວມກັນ ແລະສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ດ້ານການຊຳລະ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນທີ່ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນ

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນອີ​ເມ​ວ​ໄວລັດ

Read Next

GPS ແມ່ນຫຍັງ