ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ການຕະຫຼາດອອນລາຍໃນປັດຈຸບັນ ນັກການຕະຫຼາດເລັ່ງເປົ້າຄວາມສົນໃຈໄປຍັງສື່ໃໝ່ ຫຼື ເອີນວ່າສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ: Facebook , IG, Twitter ແລະ Youtube ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອິດທິພົນໃນໂລກອອນລາຍ ແຕ່ຈາກຜົນຂອງການສຶກສາຫຼ້າສຸດຈາກ Adobe ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການປະຊາສຳພັນທາງການຕະຫຼາດຜ່ານອີເມລ ຫຼື Email Marketing ເຊິ່ງນັກການຕະຫຼາດບາງຄົນ ອາດເບິ່ງວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຫຼ້າສະໄໝ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມສົນໃຈຂອງສື່ໃໝ່ໆທີ່ມີການເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກການສຶກສາພຶດຕິກຳການໃຊ້ອີເມລຂອງ Adobe ( Adobe Email Usage Study ) ທີ່ໄດ້ສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນຈາກ 1.002 ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ມີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ວ່າ: ຄົນອາເມຣິກາໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງເພື່ອກວດອ່ານອີເມວຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອີກ 2 ຊົ່ວໂມງແມ່ນກວດອີເມວສ່ວນໂຕ

Comments

comments

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

Twitter ມີບັນຫາໃນການໂພດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

Read Next

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ