YouTube ເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທົ່ວໂລກ

youtube

ຕອນເຊົ້າປະມານ 8:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 17-10-2018, YouTube ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທົ່ວໂລກ

ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ເພາະມັນເປັນບັນຫາດ້ານວິຊາການຂອງ YouTube ແລະ ປັດຈຸບັນຕອນນີ້ກໍາລັງຫາທາງແກ້ໄຂຢູ່, ການລົ້ມເທື່ອນີ້ນີ້ເວັບໄຊ YouTube ສະແດງໜ້າເວັບເປັນໜ້າສີຂາວ ຫຼື ບາງເທື່ອສະແດງວ່າ “500 Internal Server Error” ການລົ້ມເທື່ອນີ້ຖືວ່າເປັນໄລຍະເວລາດົນ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເທື່ອ

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

WhatsApp ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮັກເກີ ຍຶດແອັບໄດ້ຖ້າຮັບສາຍວິດີໂອ

Read Next

Drupal ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ