WordPress ອອກເວີຊັນ 4.9.8

WordPress

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ປະກາດຄວາມພ້ອມທີ່ທັນສະໄຫມຂອງ WordPress 4.9.8 ມີໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ການແກ້ໄຂການບໍາລຸງຮັກສານີ້ ໄດ້ແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງ 46 ລາຍການປັບປຸງ ແລະ ລວມທັງການປັບປຸງທິມທີ່ລວມໄວ້ຢູ່ໃນຊຸດ Twenty Seventeen ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

“ລອງໃຊ້ Gutenberg”

ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍຊິໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຢູ່ Dashboard ຂອງ WordPress “ໃຫ້ລອງໃຊ້ Gutenberg” ແມ່ນໂອກາດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊິນໍາໂຕແກ້ໄຂ Gutenberg block ກ່ອນຊິເຜີຍແຜ່ຢູ່ WordPress 5.0

ຢູ່ໃນ WordPress 4.9.8 ຄໍາສັ່ງຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:

ຖ້າ Gutenberg ບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງ ຫຼື ເປີດໃຊ້, ລະບົບຊິສະແດງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ໃນສະຖານທີ່ດຽວ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ Super Admin ຖ້າ Gutenberg ຖືກຕິດຕັ້ງ ແລະ ມີການເປີດນໍາໃຊ້ຄໍາອະທິບາຍຮູບພາບ ຊິສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Contributor  ແລະ ດ້ານເທິງຖ້າມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ Plugin Classic Editor ຄໍາອະທິບາຍຮູບພາບຊິຖືກປິດໄວ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດ.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ໂດຍການອ່ານ “Try Gutenberg” ຢູ່ໃນ WordPress 4.9.8

ການແກ້ໄຂຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ / ການປັບປຸງ

ມີ 18 ຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນໂຕເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນເຄື່ອງມືຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕໃຫມ່ທີ່ໄດ້ເພີ່ມໃນ 4.9.6 ລວມມີ:

ປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກຢືນຢັນແມ່ນລວມຢູ່ໃນເລື່ອງສໍາລັບອີເມວການຢືນຢັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທັງຫມົດ
ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ມີການປັບປຸງທີ່ຊື່ເວັບໄຊທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບອີເມວຄວາມເປັນສ່ວນໂຕໃນຫຼາຍຮູບແບບ
ຫນ້າຈໍສໍາລັບການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບສາມາດປັບໄດ້
ເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງການທົດສອບສໍາລັບຫຼາຍຫນ້າທີ່ເປັນຄວາມລັບສ່ວນໂຕ

ດາວໂຫລດ WordPress 4.9.8 ຫລື ຮ່ວມໄປທີ່ຫນ້າ Dashboard Updates and click “Update Now”

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://wordpress.org

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

WordPress ອອກເວີຊັນ 4.9.7 ປິດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ

Read Next

Facebook ຖືກແຮັກມີ 10 ປະເດັນຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານຄຸນຄວນຮູ້