Joomla ອອກອັບເດດເປັນເວີຊັນ 3.8.10

Joomla 3.8.10

Joomla 3.8.10 ພ້ອມໃຫ້ທ່ານອັບເດດເວັບໄຊຂອງທ່ານແລ້ວ

ບັນຫາຈຸດບົກພ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານ ບັນຫາຈຸດບົກພ່ອງມີໂຕໜື່ງຢູ່ໃນ Joomla 3.8.9 ເຊິງສົ່ງຜົນກະທົບຫາ Windows Server ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ

ເວີຊັນ Joomla 3.8.10 ມີຫຍັງແດ່

Joomla 3.8.10 ເວົ້າເຖິງບັນຫາຈຸດບົກພ່ອງໜື່ງຂອງ Joomla 3.8.9 ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ Joomla 3.8.9 ໂປຣແກມ Autoloader ຊິບໍ່ສາມາດລວມໄຟຣ໌ທາງນອກຈາກ Namespace  ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜື່ງທີ່ບັງຄັບໂດຍການປຽບທຽບສະຕິງຂອງເສັ້ນທາງໄຟຣ໌ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ເສັ້ນ Base ແຕ່ເນື່ອງຈາກເປັນການປຽບທຽບສະຕິງຈະຕ້ອງຄຶດເຖິງໂຕຄັນ Directory ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ ຜົນມັນຊິຖືກປຽບທຽບກັບ

C:\xampp\htdocs\j389\libraries\cms\class\loader.php
C:\xampp\htdocs\j389/libraries/cms/class/loader.php

ຄໍາແນະນໍາຄວນອັບເດດເວັບໄຊຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເວີຊັນລ່າສຸດ: ດາວໂຫລດ Joomla 3.8.10

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://www.joomla.org

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ reCAPTCHA

Read Next

ຄວາມສ່ຽງຂອງ WordPress ສ່ຽງຖືກ Hacker ເຂົ້າຄວບຄຸມເວັບໄຊ