WordPress 4.9.3 ອອກໃຫ້ອັບເດດແລ້ວ

WordPress 4.9.3 ມີ Bugs ທີ່ແກ້ໄຂ 34 bugs

ການແກ້ໄຂສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ກໍານົດເອງຂອງ Widget, ແກ້ໄຂຮູບພາບ ແລະ ການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ PHP 7.2 ສໍາລັບບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງການປ່ຽນແປງ, ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ list of tickets ແລະ ການປ່ຽນແປງ.

ດາວໂຫລດ WordPress 4.9.3 ຫຼື ໄປທີ່ Dashboard ຂອງເວັບໄຊທ່ານ → ການອັບເດດ ແລະ ກົດ “ອັບເດດຕອນນີ້” ເວັບໄຊທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການອັບເດດອັດຕະໂນມັດກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: https://wordpress.org/news

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

Joomla ໄດ້ອອກມາປະກາດເປີດໂຕເວີຊັນ 3.8.4

Read Next

WordPress 4.9.4 ອອກໃຫ້ອັບເດດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ