ວິທີການແບ່ງປັນເນັດຈາກ MacBook ໃຫ້ iPhone

Sharing

ການແບ່ງປັນເນັດຈາກ MacBook ໃຫ້ iPhone, iPad ແລະ MacBook ເຄື່ອງອື່ນ

ວິທີການທີ່ຈະແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດຈາກ MacBook ກັບ iPhone, iPad ແລະ MacBook ບາງເທື່ອຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ນອກ, ບາງບ່ອນພວກເຂົາຈະໃຫ້ອິນເຕີເນັດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ດຽວ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຫຼາຍເຄື່ອງ ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພີ່ມ ແລະ  ໃນມື້ນີ້ຈະມີວິທີການແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດຜ່ານ MacBook ເຄື່ອງດຽວ ສາມາດແບ່ງປັນອິນເຕີເນັດໃຫ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້

ຕ້ອງມີອຸປະກອນຕ້ອງມີ

  • MacBook ເຄື່ອງຫຼັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້
  • iPhone, iPad ຫຼື MacBook ທີ່ຈະມາເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານເຄື່ອງ MacBook ຫຼັກ

ຂັ້ນຕອນການແບ່ງປັນ

ໄປທີ່ System Preferences> Sharing>  ກົດຖືກທີ່ Internet Sharing

  • ຢູ່ດ້ານຂວາ Share your connection from  ໃຫ້ເລືອກ Wi-Fi
  • To computers using ກົດຖືກທີ່ Bluetooth PAN
  • ຕັ້ງຄ່າແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ Back ແລ້ວໄປທີ່ Bluetooth
  • ເປີດ Turn Bluetooth On, ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງທໍາອິດແລ້ວ.

ໄປເຄື່ອງ MacBook ທີ່ສອງ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດເຄື່ອງຫຼັກ ເຄື່ອງທີ່ສອງນີ້ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ Wi-Fi

  • ໄປທີ່ System Preferences> Bluetooth
  • ໃນຫນ້ານີ້ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫຼັກ ໃຫ້ຊອກຫາເຄື່ອງຫຼັກຊື່ວ່າSomChan no MacBookAir, ໃຫ້ກົດໃສ່ Pair ຫຼັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງຫຼັກຈະປາກົດຂຶ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ Pair ທັງສອງເຄື່ອງ
  • ເທົ່ານີ້ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດຜ່ານເຄື່ອງຫຼັກໄດ້ແລ້ວ ສັງເກດຈາກຫນ້າ Bluetooth ຂອງເຄື່ອງທີສອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂື້ນວ່າ Connected ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ

ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ iPhone ແລະ iPad ໃຫ້ພວກເຮົາຈັບຄູ່ກັບ Bluetooth ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປິດການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານ Wi-Fi ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ວິທີການເຮັດ Two-Factor ໃຫ້ກັບ Apple ID

Read Next

ການສ້າງ ແລະ ເພີ່ມ Link