ການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

ວິທີການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

 • ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin Control Panel ຂອງທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ :2222 ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com:2222)

 • ເມື່ອທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບແລ້ວ ກົດທີ່ເມນູ Email Account ດັງຮູບທາງດ້ານລຸ່ມ
 • ອີເມວທຳອິດທີ່ເຫັນ ເປັນອີເມວຂອງລະບົບໄດ້ສ້າງໄວ້ ຫາກທ່ານຕ້ອງການສ້າງອີເມວໃໝ່ໃຫ້ກົດທີ່ Create mail account
  * ຫາກທ່າານຕ້ອງການລຶບອີເມວ ໃຫ້ກົດຖືກທີ່ຊ່ອງສີ່ລຽມດ້ານລັງອີເມວ ທີ່ຕ້ອງການລຶບ ແລະ ກົດທີ່ປຸ່ມ Delete.
 • ລະບຸບລາຍລະອຽດອີເມວທີ່ຕ້ອງການສ້າງ ແລ້ວກົດ Create
  * ປຸ່ມ Random ໃຊ້ສໍາລັບ ໃຫ້ລະບົບສຸ່ມລະຫັດຜ່ານໃຫ້
  * Email Quota (Meg) ຄືພື້ນທີ່ໃຊ້ງານຂອງອີເມວນີ້ ແນະນໍາບໍ່ຕ້ອງກໍານົດ ໃຫ້ໃສ່ເລກ 0
 • ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ Create ແລ້ວ ລະບົບຈະສະແດງລາຍລະອຽດຂອງອີເມວໃຫ້ທ່ານຮູ້ ແລະ ສາມາດນຳອີເມວນີ້ ໄປໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ, ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ /webmail ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com/webmail)

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ວິທີສັງເກດເວີດເພດຂອງເຮົາຖືກແຮັກ

Read Next

All-in-one WP Migration Plugins ຍ້າຍເວັບໄຊ