Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊແບບ HTTP

Google ປະກາດແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP

Browser Chrome ຂອງ Google ປະກາດນະໂຍບາຍການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ ເມືອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທີບໍ່ເຂົ້າລະຫັດ HTTP ວ່າບໍ່ປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ຕອນນີ້ຂື້ນເຕືອນ Not Secure ທຸກເທື່ອທີເວັບມີແບບຟ້ອມລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ໝາຍເລກບັດ Credit ໂດຍຈະເພີ່ມມາຕະການໃໝ່ໃນເວີຊັນ 62 ນີ້

Chrome 62 ຈະເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທຸກເທື່ອ ທີຜູ້ໃຊ້ພິມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ລົງເວັບ ແລະ ແຖບ URL ຈະເດັງຂື້ນເຕືອນວ່າ ເວັບນີ້ເປັນເວັບບໍ່ປອດໄພ ແລະ Chrome 62 ມີກໍານົດອອກໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ນີ້

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

Facebook ເປີດໃຫ້ Live ຜ່ານຄອມພິວເຕີໄດ້ແລ້ວ

Read Next

WordPress ແມ່ນຫຍັງ