Invisible reCAPTCHA ປ້ອງກັນ Robot

Google ໃຫ້ບໍລິການປ້ອງກັນໂລບອດ (Robot)

ໂດຍບໍລິການ reCAPTCHA ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແລະ ພະຍາຍາມພັດທະນາບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸງຍາຫລາຍສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າມີຊ່ອງໃຫ້ກົດຢືນຢັນວ່າເປັນຜູ້ໃຊ້ ໃນເວີຊັນໃໝ່ນີ້ທີຊື່ວ່າ Invisible reCAPTCHA ຈະບໍ່ມີການຢືນຢັນໃດໆທັງນັ້ນ
Google ບໍ່ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດວ່າຫາກບໍ່ມີການກວດສອບແລ້ວ ຊິແຍກຜູ້ໃຊ້ກັບໂລບອດ (Robot) ໄດ້ແນວໃດ ແລະ ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນລະບົບ Machine Learning ຂັ້ນສູງ ເພື່ອກວດຈັບການບຸກລຸກ, ເວັບໄຊທີຕ້ອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກວ່າຕ້ອງປ່ຽນເປັນ Invisible reCAPTCHA ດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍສາມາດສະມັກໄດ້ຕາມລີ້ງທາງລຸ່ມນີ້: https://www.google.com/recaptcha/intro/invisible.html

Comments

comments

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

Google ປະກາດເພີ່ມຂະໜາດ Gmail ເປັນ 50MB

Read Next

Facebook ເປີດໃຫ້ Live ຜ່ານຄອມພິວເຕີໄດ້ແລ້ວ